START

DIGIMAINT FÅR DET DIGITALISERADE UNDERHÅLLET ATT HÄNDA INOM INDUSTRIN

GENOM ATT VARA KUNDENS EXPERTKONSULT OCH PROJEKTLEDARE

DIGITALISERAT UNDERHÅLL


Ett digitaliserat underhåll kan ge mycket stora vinster inom olika anläggningstunga verksamheter som industri, energi, infrastruktur, transport och VA. Men hur kommer jag igång och vad bör jag tänka på för att verkligen få ut effekten i verksamheten.


Första steget kan vara ett nytt eller att använda sitt befintliga underhållssystem (CMMS eller EAM) på ett mer optimalt sätt eller få bättre kvalitet på sin anläggningsinformation genom anläggningens hela livscykel. Men även att nyttja nya tekniker som mobilitet, AR/VR, moln, uppkopplade sensorer (IoT), 5G, digitala tvillingar eller med hjälp av AI och Machine Learning optimera olika underhållsåtgärder - rätt åtgärd vid rätt tillfälle helt enkelt!


Resultatet är högre driftsäkerhet och reducerad risk inom hälsa, säkerhet och miljö, men även ett effektivare underhåll. Till exempel:

  • Att styrning och planering av underhåll blir mer databaserat. Och att anläggningsregistret stämmer överens med verkligheten med kopplade arbetsorder och reservdelar till varje inventarie
  • Att alla i hela organisationen enkelt kan skapa en felanmälan med förkortade ledtider, från anmälan till åtgärd
  • Att det förebyggande underhållet blir mer optimerat, till exempel att punkter i en ronderingslista blir enklare att klarmarkera i en mobil enhet  eller att skapa en uppföljningsarbetsorder. Samt att förebyggande åtgärder baseras på tillstånd och analys av realtidsdata för att utföra rätt åtgärd vid rätt tillfälle och inte bara efter periodicitet
  • Att återrapportering av en arbetsorder med felkoder blir enklare och som ger bättre statistik för uppföljning, därmed öka den långsiktiga driftsäkerheten
  • Att det blir lättare att hitta aktuell information som en ritning eller en instruktion
  • Att det blir lättare att se om en reservdel finns på förråd och i så fall var. Och att mottagning och inlägg av nytt material kan utföras i en mobil enhet för att sedan enkelt kunna inventeras
  • Att man binder mindre kapital i förråd samt att inköp blir mer effektivt
  • Och med ett bättre underhåll skapas också en ekonomisk och miljömässig hållbarhet


DIGIMAINT HJÄLPER KUNDEN ATT BLI EN BÄTTRE BESTÄLLARE


Med slimmade organisationer räcker inte alltid tiden till för att driva digitaliseringsprojekt när den dagliga operativa verksamheten kräver det mesta av uppmärksamheten. Här kan DigiMaint som inhyrd expertkonsult och projektledare hjälpa både mindre och större företag att säkerställa att olika digitaliseringsprojekt inom underhåll blir professionellt genomförda och uppnår förväntade resultat. Och ur de tre olika perspektiven; människa, teknik och arbetssätt.


TJÄNSTER


DigiMaint erbjuder en stor bredd av olika konsulttjänster, allt från att hjälpa kunden med en digital underhållsstrategi till att tekniskt kravställa och ge stöd vid upphandling av olika lösningar. För att sedan i rollen som inhyrd beställare säkerställa att den nya tekniken kommer in i verksamheten på rätt sätt och förväntade vinster uppnås.

DIGIMAINT


Med mångårig erfarenhet av verksamhet, automation och IT samt med ett ledarskap som skapar resultat får DigiMaint det digitaliserade underhållet att hända, från tanke till genomförande och hemtagning av vinster! DigiMaint består av Hans Hellström och andra kontrakterade experter vid behov.


LADDA GÄRNA NER


Informationsblad om DigiMaint

DigiMaint

Artikel i Underhåll & Driftsäkerhet om DigiMaint och Boliden (nov 2022)

DigiMaint