START

DIGIMAINT FÅR DET DIGITALISERADE UNDERHÅLLET ATT HÄNDA INOM INDUSTRIN

GENOM ATT VARA KUNDENS EXPERTKONSULT OCH PROJEKTLEDARE

DIGITALISERAT UNDERHÅLL


Ett digitaliserat underhåll kan ge mycket stora vinster inom olika anläggningstunga verksamheter som industri, energi, infrastruktur och VA, men hur kommer jag igång och vad bör jag tänka på för att verkligen få ut effekten i verksamheten.


Första steget kan vara ett nytt eller att använda sitt befintliga underhållssystem på ett mer optimalt sätt eller få bättre koll på sin anläggningsinformation genom hela livscykeln. Men även att nyttja nya tekniker som mobilitet, AR, moln, uppkopplade sensorer (IoT), 5G, AI för prediktivt underhåll, 3D printing av reservdelar och digitala tvillingar.


Resultatet är högre driftsäkerhet, men även ett effektivare underhåll. Till exempel att det är lättare att hitta aktuell information, styrning och ledning är mer databaserat, att det förebyggande underhållet blir mer optimerat, att återrapportering av arbetsorder blir enklare, mindre kapitalbindning i förråd samt att inköp blir mer effektivt. Och med ett bättre underhåll skapas också hållbarhet genom att förlänga livslängden på olika maskiner.


DIGIMAINT HJÄLPER KUNDEN ATT BLI EN BÄTTRE BESTÄLLARE


Med slimmade organisationer räcker inte alltid tiden till för att driva digitaliseringsprojekt när den dagliga operativa verksamheten kräver det mesta av uppmärksamheten. Här kan DigiMaint som inhyrd expertkonsult och projektledare hjälpa både mindre och större företag att säkerställa att olika digitaliseringsprojekt inom underhåll blir professionellt genomförda och uppnår förväntade resultat. Och ur de tre olika perspektiven; människa, teknik och arbetssätt.


TJÄNSTER


DigiMaint erbjuder en stor bredd av olika konsulttjänster, allt från att hjälpa kunden med en digital underhållsstrategi till att tekniskt kravställa och ge stöd vid upphandling av olika lösningar. För att sedan i rollen som inhyrd beställare säkerställa att den nya tekniken kommer in i verksamheten på rätt sätt och förväntade vinster uppnås.

DIGIMAINT


Med mångårig erfarenhet av verksamhet, automation och IT samt med ett pedagogiskt ledarskap och ett mycket stort nätverk inom både industrin och leverantörsledet får DigiMaint det digitaliserade underhållet att hända! DigiMaint består av Hans Hellström och andra kontrakterade specialister vid behov.


Ladda gärna ner nedanstående informationsblad om DigiMaint.