START


DIGITALISERAT

UNDERHÅLL
Underhåll av fysiska anläggningstillgångar har en stor påverkan på ett företags lönsamhet, samtidigt som det finns en stor potential att öka lönsamheten genom Digitalisering, Reliability och Asset Management. Men det kräver också ett målmedvetet arbete för att nå de riktigt stora effekterna. Med mångårig erfarenhet och i rollen som expertkonsult kan DigiMaint hjälpa er på den resan inom både verksamhet och teknik, från tanke till hemtagning av vinster. Exempel på detta är ökad hållbarhet, högre tillgänglighet och upp till en halvering av underhållskostnaden.
BLI EN BÄTTRE BESTÄLLARE


Med slimmade organisationer räcker inte alltid tiden till för att driva digitaliseringsprojekt när den dagliga operativa verksamheten kräver det mesta av uppmärksamheten. Här kan DigiMaint med mångårig erfarenhet och i rollen som inhyrd expertkonsult och projektledare hjälpa både mindre och större företag att säkerställa att olika projekt inom underhåll blir professionellt upphandlade, genomförda och att de uppnår förväntade resultat. Och alltid ur de tre olika perspektiven - människa, teknik och verksamhetsprocesser. Och alltid baserade på ledande standardiserade metoder och best practicies.TJÄNSTER


DigiMaint erbjuder en stor bredd olika konsulttjänster, allt från att hjälpa kunden med en digital underhållsstrategi till att tekniskt kravställa och ge stöd vid upphandling av olika projekt och lösningar. För att sedan i rollen som inhyrd beställare och projektledare säkerställa att den nya tekniken kommer in i verksamheten på rätt sätt och att förväntade vinster uppnås.OM DIGIMAINT


Med mångårig erfarenhet av verksamhet, automation och IT samt med ett ledarskap som skapar resultat får DigiMaint det digitaliserade underhållet att hända, från tanke till genomförande och hemtagning av vinster!


DigiMaint består av Hans Hellström, Jan Bark och andra kontrakterade experter vid behov. Tillsammans kompletterar vi varandra. Hans som expertkonsult och projektledare inom digitaliserat underhåll, Jan som teknisk expert och utbildare. Och båda kan vi underhållsverksamheter och underhållsprocesser väldigt väl. Exempelvis är Hans CMM - Certified Maintenance Manager, ett certifikat utfärdat av The Association of Asset Management Professionals.


Läs gärna den bok Hans gett ut - "Vägen till ett Digitaliserat Underhåll", se mer under fliken "Bok".