START

DIGITALISERAT UNDERHÅLLIndustriföretag i Sverige lägger ca 6% av sin omsättning på underhåll, eller totalt ca 170 miljarder kronor varje år. Ett digitaliserat underhåll kan sänka dessa kostnader och ge många andra stora fördelar. Men konkret, Men vad ska jag göra, hur kommer jag igång och vad bör jag tänka på för att verkligen få ut effekten i verksamheten? Det är vad DigiMaint kan hjälpa dig med!


Första steget kan vara ett nytt eller att använda sitt befintliga underhållssystem på ett mer optimalt sätt, men även att nyttja nya digitala tekniker som till exempel AI.


Resultatet är ökad hållbarhet, högre driftsäkerhet, ett effektivare underhåll och reducerad risk inom hälsa, säkerhet och miljö.


Till exempel:

  • Ett digitalt stöd i samtliga steg i underhållsprocessen, vilket gör att underhållet blir mer informationsbaserat

  • Att data fångas upp med kvalitet i varje steg samt att dessa data kan analyseras för en mer optimal styrning av hela underhållsprocessen

  • Avancerad analys av data med hjälp av AI. Exempelvis, data från sensorer eller en viss felanmälan kan automatiskt föreslå åtgärd, material, arbetskraft och och när arbetet behöver utföras innan ett haveri inträffar

  • Information är enkelt tillgänglig i mobila enheter, vilket underlättar för en tekniker ute i anläggningen eller i fält

  • Alla papper och Excel vid sidan av är borta, allt finns samlat elektroniskt på ett strukturerat sätt

BLI EN BÄTTRE BESTÄLLARE


Med slimmade organisationer räcker inte alltid tiden till för att driva digitaliseringsprojekt när den dagliga operativa verksamheten kräver det mesta av uppmärksamheten. Här kan DigiMaint som inhyrd expertkonsult och projektledare hjälpa både mindre och större företag att säkerställa att olika digitaliseringsprojekt inom underhåll blir professionellt upphandlade, genomförda och att de uppnår förväntade resultat. Och alltid ur de tre olika perspektiven - människa, teknik och arbetssätt.


TJÄNSTER


DigiMaint erbjuder en stor bredd av olika konsulttjänster, allt från att hjälpa kunden med en digital underhållsstrategi till att tekniskt kravställa och ge stöd vid upphandling av olika lösningar. För att sedan i rollen som inhyrd beställare och projektledare säkerställa att den nya tekniken kommer in i verksamheten på rätt sätt och förväntade vinster uppnås.


DIGIMAINT


Med mångårig erfarenhet av verksamhet, automation och IT samt med ett ledarskap som skapar resultat får DigiMaint det digitaliserade underhållet att hända, från tanke till genomförande och hemtagning av vinster! DigiMaint består av Hans Hellström och andra kontrakterade experter vid behov. Läs gärna även den bok Hans gett ut - Vägen till ett Digitaliserat Underhåll, se mer under fliken "Bok".